Kirjautuminen

Tunnistaudu palveluun MPASSid:llä
Lukuseula
Lukuseula on ryhmässä toteutettava digitaalinen arviointiväline, jota käytetään lukutaidon, kirjoitustaidon, matemaattisten taitojen ja kielitaidon arvioimiseen sekä oppimisvaikeuksien paikantamiseen. Arviointiväline soveltuu kaikille peruskoulun vuosiluokille ja se toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi.
Arviointivälinettä on kehitetty vuodesta 2016 lähtien ja palvelulla on jo yli 50 000 vuosittaista käyttäjää. Lukuseulan toimivuus ja luotettavuus osoitettiin syksyllä 2020 Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä (Ståhlberg, Hotulainen & Lehto, 2020).
Lukuseula tarjoaa reaaliaikaista palautetta osaamisesta yksilö-, luokka-, koulu- ja kuntatasoilla. Palvelun tarjoaman analytiikan avulla rajalliset resurssit saadaan aiempaa yhdenvertaisemmin ja tehokkaammin kohdennettua. Mikäli haluatte päivittää arviointikäytäntöjänne, ottakaa yhteyttä: lauri@lukuseula.fi