Kirjautuminen

Tunnistaudu palveluun MPASSid:llä
Lukuseula
Lukuseula on ryhmässä toteutettava digitaalinen arviointiväline, jota käytetään peruskoululaisten (1.–9. lk.) luku-, kirjoitus- ja matemaattisten taitojen arvioimiseen sekä oppimisvaikeuksien paikantamiseen.
Arviointivälinettä on kehitetty vuodesta 2016 lähtien. Lukuseulan toimivuus ja luotettavuus osoitettiin syksyllä 2020 Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä (Ståhlberg, Hotulainen & Lehto, 2020).
Lukuseulaa käytetään laajasti Suomessa. Palvelulla on jo yli 50 000 vuosittaista käyttäjää. Mikäli haluatte systematisoida lukutaidon arviointia kunnassanne tai koulussanne, ottakaa yhteyttä: lauri@lukuseula.fi