Kirjautuminen

Lukuseula
Lukuseula on ryhmässä toteutettava digitaalinen arviointiväline, jota käytetään peruskoululaisten (1.–9. lk.) lukemistaitojen, kirjoittamistaitojen ja matemaattisten taitojen arvioimiseen sekä oppimisvaikeuksien paikantamiseen.
Arviointivälinettä on kehitetty vuodesta 2016 lähtien. Lukuvuonna 2020–2021 eri luokka-asteiden testiversioihin kerättiin kattavat normiaineistot syksylle ja keväälle. Arviointeihin osallistui 34 kuntaa, 210 koulua ja 22 367 oppilasta.
Lukuseulan toimivuus ja luotettavuus osoitettiin syksyllä 2020 Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä (Ståhlberg, Hotulainen & Lehto, 2020). Lukuseulan käyttöliittymä on saanut paljon kiitosta erityisopettajilta eri puolilta Suomea. Mikäli haluatte systematisoida lukutaidon arviointia kunnassanne tai koulussanne, ottakaa yhteyttä: lauri@lukuseula.fi